Wiek XXI

W 2008 r. nastąpiła zmiana właścicieli obiektu. Odbudowano zespół fortyfikacji zamkowych, zagospodarowano stawy i wzmocniono linię brzegową. Wnętrza zamku o łącznej powierzchni około 650 m2 zostały odnowione i wyposażone. Pracowano nad drzewostanem i zadbano o wszelkie walory przyrodnicze warownej wyspy. Niezbędnym zabiegom modernizacyjnym i konserwatorskim poddano także zabytkowe umocnienia ziemno-murowane i zachowane obiekty gospodarcze.

Prace konserwatorskie zostały zakończone w 2010 r. W Rzemieniu zachowano jak najwierniejszy stan historyczny cennego zabytku z okresu wielu przebudów dokonanych w 650-leciu.
Zespół zamkowo-parkowy w Rzemieniu został uratowany dla chwały polskiego dziedzictwa narodowego oraz na rzecz podwyższenia turystycznych walorów Gminy Przecław w powiecie Mieleckim.

Konkurs: „Zabytek Zadbany 2014”

zabytek zadbany

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2014” odbyło się 24 kwietnia br. w trakcie uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Miastem Żyrardów.
Z dumą informujemy, iż w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu” otrzymaliśmy „Wyróżnienie” za przeprowadzone z poszanowaniem substancji zabytkowej prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne zespołu wieży mieszkalno-obronnej z umocnieniami bastionowymi, układem wodnym i parkiem w Rzemieniu przywracające wartości unikalnego zespołu łączącego elementy architektury i krajobrazu komponowanego.

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (ICCROM)

Światowe dziedzictwo kultury jest jak wielkie puzzle. Każdy posąg, każdy jego obiekt jest niezastąpioną częścią całego obrazu, który daje nam dostęp do naszych korzeni, tradycji i tego, kim dziś jesteśmy. Obraz ten pomaga nam poznać i docenić inne kultury. Każde odkrycie, każda interpretacja dodaje jeden element do puzzli, czyniąc obraz pełniejszym i bardziej czytelnym. Musimy zapewnić ochronę każdego kawałka już dziś, by przyszłe pokolenia także mogły się nimi cieszyć. Wiele osób nie zauważa, że nasze dziedzictwo jest zagrożone, choćby takimi katastrofami, jak powodzie, trzęsienia ziemi czy też zanieczyszczenia atmosfery wynikające z działalności człowieka. Nawet małe, z pozoru nic nieznaczące zachowania, jak choćby zbieranie przez turystów kawałków antycznej mozaiki jako pamiątki, ma zgubne skutki, jeśli jest powtarzane przez tysiące osób. Dotykanie zabytkowych kamieni, drewna czy metalu zostawia ślady tłuszczu, kwasu
i cukru na ich powierzchni. Wchodzenie na zabytkowe obiekty narusza ich strukturę u podstaw, powodując ich powolny rozpad. Pisanie inicjałów czy imion na obiektach powoduje ich nieodwracalne niszczenie. Spacer w ciasnych miejscach z pełnymi torbami czy plecakami może spowodować zarysowanie ściennych malowideł lub ukruszenie delikatnych elementów konstrukcji. Przykładów nieświadomego niszczenia kulturowego dziedzictwa jest bardzo wiele. W 2020 roku po świecie podróżować będzie 1,6 miliarda osób. Wzmóżmy naszą czujność i bądźmy bardziej wrażliwi na problem niszczenia dziedzictwa kulturowego, tak byśmy mogli wspólnie zaangażować się w jego ochronę i razem cieszyć się z jego bogactwa i różnorodności.

 

Czytaj więcej:

WIEK: XIV  |  XIV/XV  |  XV/XVI  |  XVI  |  XVI-XVII  |  XVII-XVIII  |   XVIII  |  XIX  |  XX  |  XXI

 

Opracowanie merytoryczne rysu historycznego: Edward Michocki.
Zamek Książęcy Rzemień – historia: pobierz plik pdf