Wiek XV-XVI

Z początku XIV w. pochodzi zachowana pieczęć Jerzego z herbem Leliwa. Z 1334 r. pochodzi pieczęć zachowana w źródle pisanym (…) Pod nazwiskiem Tarnowsky, wziętym od miasta Tarnowa – siedziby rodowej Leliwitów – w części „Rok Pański 1429” swej kroniki Jan Długosz wymienia wojewodę krakowskiego Jana z Tarnowa (1367-1433). Nazwiska rodowego używał już stale syn wojewody Jana, wojewoda lubelski Jan Feliks (13..-1484/1485).

W 1459 r. zostało przeprowadzone rozgraniczenie między dobrami Leliwity Jana Feliksa „Szrama” Tarnowskiego oraz wsiami Mielec i Cmolas należącymi do Gryfity Jana Mieleckiego.

Majątek rzemieński Leliwitów-Tarnowskich obejmował zamek Rzemień i miasto Rzochów. Dobra sięgały daleko na wschód, aż do okolic Weryni, Kolbuszowej i Raniżowa.

W 1508 r. dobra rzemieńskie przejął Stanisław Tarnowski (przed 1478-1528-1530), najstarszy syn Jana Feliksa zwanego „Szramem” (-1507) i Katarzyny Ligęzianki h. Półkozic z Bobrku. Wymieniony dziedzic to późniejszy kasztelan chełmski (1526) i kasztelan sądecki (1527).

W 1513 r. ufundował w Kolbuszowej parafię filialną pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Donacja Stanisława Tarnowskiego wiązała się z wykupieniem od Mikołaja (zasadźcy albo jego syna) kolbuskiego „sołectwa dziedzicznego”, za znaczną kwotę – 600 grzywien. Na tej posiadłości ziemskiej Tarnowski postawił nowe zabudowania dworskie i utworzył folwark, z czasem nazwany Podsobniem.

 

Czytaj więcej:

WIEK: XIV  |  XIV/XV  |  XV/XVI  |  XVI  |  XVI-XVII  |  XVII-XVIII  |   XVIII  |  XIX  |  XX  |  XXI

 

Opracowanie merytoryczne rysu historycznego: Edward Michocki.
Zamek Książęcy Rzemień – historia: pobierz plik pdf